Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Poglavje OP – Narava, Natura 2000

V okviru Okoljskega poročila se v segmentu Narava opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na ohranjanje narave, ki se nanašajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti vključno z živalskimi in rastlinskimi vrstami ter habitatnimi tipi, ter na ohranjanje posebnih varstvenih območij, ekološko pomembnih območij, območij naravnih vrednot in zavarovanih območij.

Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja (zavarovana območja, posebna varstvena območja in posebna ohranitvena območja), ki je v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06), je obravnavana  v ločenem sestavnem delu okoljskega poročila v t.i. Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja. V primeru priprave Dodatka,  mora biti opravljena tudi revizija dokumenta, ki jo opravi izvedenec z ustrezno univerzitetno izobrazbo s področja bioloških znanosti (določbe 46. člena Pravilnika).

Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.