Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Usklajen OPN za Občino Pivka !

Dne 27.9.2010 je Občina Pivka pridobila Sklep ministra, da je Predlog OPN za Občino Pivka usklajen. To je podlaga za objavo Odloka o OPN v Uradnem listu, s čimer Odlok stopi v veljavo.

Za omenjen OPN je naše podjetje izdelalo Okoljsko poročilo, ki je sestavni del postopka celovite presoje vplivov plana na okolje (krajše CPVO).

Občina Pivka

Občina Pivka

Zadnji vpisi