Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Strokovna ocena vplivov na okolje (SOVO)

Strokovna ocena vplivov na okolje je sestavljena po vsebinskih sklopih, ki so določeni z Zakonom o varstvu okolja /uradno prečiščeno besedilo/ (ZVO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) oziroma podzakosnkim aktom Navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96):

 • povzetek s sklepno oceno,
 • uvod,
 • opis dejanskega stanja okolja,
 • opis značilnosti predvidenega posega in dejavnosti,
 • opis in ocena vplivov na okolje,
 • obratovalni monitoring,
 • omilitveni ukrepi,
 • vplivno območje po ZGO-1,
 • viri.

Poglavje Opis dejanskega stanja okolja in Opis in ocena vplivov na okolje obravnavata elemente in druge sestavine okolja na katere bo vplivala gradnja in obratovanje obravnavanega objekta. Omilitveni ukrepi podajajo predloge ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov v času gradnje in obratovanja po posameznih sestavinah okolja. Program obratovalnega monitoringa je podan za čas gradnje in obratovanja za vse sestavine okolja za katere je potreben skladno z zakonodajo ali standardi.

Za izhodišče določitve vplivnega območja se uporablja definicija vplivnega območja po Zakonu o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 – popr.)): “vplivno območje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico.” Mejne vrednosti s pomočjo katerih se določa vplivno območje določa Zakon o varstvu okolja /uradno prečiščeno besedilo/ (ZVO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) in njegovi podzakonski akti. Metodologija za izdelavo vplivnega območja je določena s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05). Vplivno območje se določi do meje širjenja motnje (vpliva na okolje) znotraj katere bi bile lahko presežene mejne vrednosti obremenitve. Se pa motnja na tej meji seveda ne ustavi, mora pa biti od te razdalje naprej znotraj s predpisi določenih mejnih vrednosti.

Strokovna ocena vplivov na okolje obravnava vplive na naslednje sestavine naravnega,

 • bivalnega, družbenega in kulturnega okolja:
 • tla,
 • voda,
 • zrak,
 • hrup,
 • odpadki,
 • osončenje.
Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.