Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Poročilo o vplivih na okolje za Dograditev avtocestnega predora Karavanke

Za naročnika DARS d.d. in projekt Dograditev avtocestnega predora Karavanke, smo izdelali Okoljsko poročilo (pridobljeno pozitivno mnenje o ustreznosti OP), izdeluje se Poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje v postopku čezmejne presoje vplivov na okolje…

Zadnji vpisi