Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Okoljsko poročilo

Izdelava okoljskega poročila je sestavni del postopka celovite presoje vplivov na okolje (krajše CPVO), ki je predpisan z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08).

Ob začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) ali Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) morajo občine obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, o svojem namenu. Ministrstvo nato izda Odločbo o obveznosti izvedbe postopka CPVO. Pozitivna odločba Ministrstva za okolje in prostor o izvedbi postopka CPVO sloni na podlagi osnutka OPN (ali OPPN) in 51. člena Zakona o varstvu okolja ter Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09). Slednje pomeni, da OPN ali OPPN vsebuje takšna območja sprememb namenske rabe prostora, za katere se skladno s Prilogo 1 omenjene Uredbe, vedno izvede presoja vplivov na okolje, ali pa skladno s Prilogo 2, spremembe namenske rabe presegajo predpisani prag velikosti in/ali segajo v območja, za katera veljajo pravni statusi na podlagi Zakona o kulturni dediščini (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08), Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04) in Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08).

Vkolikor želite podrobnejše informacije o Okoljskem poročilu, si preberite še:

Občina Loški potok

Občina Velika Polana, potok Črnec

Kranjska gora_Zelenci

Občina Loški potok Občina Velika Polana,
potok Črnec
Kranjska gora_Zelenci

Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.