Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

Načrt monitoringa

V okviru zahtev Zakona o varstvu okolja /uradno prečiščeno besedilo/ (ZVO-1-UPB1) (Ur.l. RS, št. 39/2006)je zahtevan obratovalni monitoring, ki ga mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati onesnaževalec sam ali po drugih osebah. Povzročitelj obremenitve mora v skladu s 101. členom ZVO-1-UPB1 zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje, ki obsega:

  1. monitoring onesnaževanja okolja,
  2. monitoring stanja okolja (če povzročitelj obremenitve povzroča spremembo stanja okolja),
  3. monitoring zaradi zmanjševanja tveganja za okolje in
  4. monitoring naravnih pojavov (če povzročitelj obremenitve s svojo dejavnostjo vpliva nanje).

Povzročitelj obremenitve mora podatke obratovalnega monitoringa sporočati Ministrstvu, za okolje in prostor ter občini, kjer poseg poteka.

Načrt monitoringa se izdela skladno s projektno nalogo za vse segmente, ki jih predpisuje lokacijski načrt oz. poročilo o vplivih na okolje. Tako je običajno sestavljeno iz naslednjih poglavij:

  • kakovost površinskih voda,
  • kakovost zraka,
  • hrup,
  • stanje živega sveta s poudarkom na dvoživkah,
  • meritev posedkov in lezenja tal na delu trase po mehkih podajnih tleh in
  • arheološki nadzor med gradnjo.
Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.